SHMU
 
 
Pesticídy
Osivá
Hnojivá
Krmivá a agrokomodity
Silá a služby
Obchodný team
Palivá a mazivá
Pre záhradkárov
Slovensky
Tlač stránku Tlač stránku


 
O nás

     RWA SLOVAKIA spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu od roku 1998. Rovnako ako materská spoločnosť RWA AG v Rakúsku, aj RWA SLOVAKIA spol. s r.o. ponúka komplexné služby v oblasti poľnohospodárstva.


     V súčasnosti sme schopní zabezpečiť pestovateľa takmer všetkými vstupmi, ktoré pre rastlinnú výrobu potrebuje, jej produkty následne spracovať, skladovať a v požadovanej vysokej kvalite dodať spracovateľovi v potravinárskej výrobe.
 

Sídlo spoločnosti:
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Pri trati 15
820 14 Bratislava 214

IČO: 35744723
IČ DPH: SK 2020220081


Tel.: 00421 (2) 4020 1111
Fax: 00421 (2) 4020 1112
email: rwaba@rwaslovakia.sk
www.rwaslovakia.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: SRO, vložka číslo: 17091/B

Bankové spojenia:

Tatra banka a.s., č.ú. 2625006874/1100
IBAN:           SK79 1100 0000 0026 2500 6874
BIC/SWIFT: TATRSKBX


UniCredit Bank a.s., č.ú. 6617846003/1111
IBAN:            SK25 1111 0000 0066 1784 6003
BIC/SWIFT: UNCRSKBX
    
VÚB a.s., č.ú.1672491353/0200
IBAN:            SK03 0200 0000 0016 7249 1353
BIC/SWIFT: SUBASKBX
 

Logo na stiahnutie