SHMU
 
 
Pesticídy
Osivá
Hnojivá
Krmivá a agrokomodity
Silá a služby
Obchodný team
Palivá a mazivá
  - Podmienky predaja
Pre záhradkárov
Slovensky
Tlač stránku Tlač stránku


 
Palivá a mazivá / Podmienky predaja

Podmienky predaja:

Produkt: Nafta pri 15°C

Cena: Info o aktuálnej cene  - Ing.Rastislav Gelatič

Doprava: v moderných viackomorových autocisternách

Parita: FCA- podľa objednávky

Platobné podmienky:

•   faktúra so splatnosťou 30 dní; záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu prostredníctvom banky je splnený pripísaním platenej čiastky na účet predávajúceho

Dodacie podmienky:

Objednávku na dodávku pohonných hmôt dodávateľ prijíma:
•    ak hodnota neuhradených predchádzajúcich faktúr v termíne splatnosti neprekračuje 15 000 EUR
•    ak bola doručená faxom  aspoň do 11:30 hod v predchádzajúcom dni (pred dňom plánovanej dodávky)

Platnosť ponuky: od 12.8.2011 do vydania novej ponuky