SHMU
 
 
Pesticídy
Osivá
Hnojivá
Krmivá a agrokomodity
Silá a služby
Obchodný team
Palivá a mazivá
Pre záhradkárov
Slovensky
Tlač stránku Tlač stránku


 

JURAK PREMIUM - granulované vápenaté hnojivo

JURAK PREMIUM granulované vápenaté hnojivo

Katalóg oziminy 2017

Predzberové aplikácie - AKCIA REPKA 2017

 

Exkluzívna ponuka repky ozimnej a ozimín 2017

   

Regeneračné listové hnojivá so zvýšeným obsahom biostimulačných zložiek

KATALÓG - Prípravky na ochranu rastlín 2017

KATALÓG - Prípravky určené do ekologického poľnohospodárstva 2017

 KATALÓG - Prípravky určené do vinohradov 2017

KATALÓG - JARINY 2017

Stiahnite si produktový katalóg osív na jarnú sezónu 2017 - kukurica, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos, hrach, peluška, sója, slnečnica, ... odkaz

 KONTAKTY - Regionálni zástupcovia a promotéri

 

Zlúčenie spoločnosti Sempol spol. s r.o. so spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Vážení obchodní partneri,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že s účinnosťou ku dňu 01.07.2016 dôjde k zlúčeniu spoločnosti Sempol spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO: 35 965 436 (ďalej len „Sempol spol. s r.o.“) so spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., so sídlom Pri trati 15, 820 14 Bratislava, IČO: 35 744 723 (ďalej len „RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.“) na základe ktorého spoločnosť Sempol spol. s r.o. zanikne s právnym nástupcom, pričom imanie spoločnosti Sempol spol. s r.o. prejde na spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste akúkoľvek komunikáciu určenú spoločnosti Sempol spol. s r.o. po dátume 30.06.2016 adresovali výhradne na vyššie uvedenú adresu spoločnosti RWA SLOVAKIA, spol. s r.o., a zároveň si Vás v súvislosti s uvedeným dovoľujeme požiadať, aby ste všetky účtovné doklady (napr. faktúry, dodacie listy) s dátumom dodania tovaru a/alebo služby po 30.06.2016 vystavovali výlučne na spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

V súvislosti s uvedeným zlúčením spoločností dochádza zároveň k prechodu všetkých pohľadávok a záväzkov spoločnosti Sempol spol. s r.o. na nástupnícku spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
   

Na základe uvedeného si Vás dovoľujeme požiadať aby ste všetky záväzky, ktoré voči spoločnosti Sempol spol. s r.o. evidujete, po dátume 30.06.2016 uhrádzali výhradne na bankové účty spoločnosti RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

V prípade, že voči spoločnosti Sempol spol. s r.o. evidujete akékoľvek pohľadávky, tieto budú po 30.06.2016 uhrádzané spoločnosťou RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Spoločnosť RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. s účinnosťou k 01.07.2016 ako právny nástupca spoločnosti Sempol spol. s r.o. zároveň vstúpi do všetkých zmluvných vzťahov uzatvorených medzi Vašou spoločnosťou a spoločnosťou Sempol spol. s r.o., preto zánikom spoločnosti Sempol spol. s r.o. nedochádza k zániku zmluvných vzťahov. Všetky práva a povinnosti spoločnosti Sempol spol. s r.o. ku dňu zlúčenia spoločností prechádzajú na spoločnosť RWA SLOVAKIA spol. s r.o., ak nebola medzi zmluvnými stranami dojednaná osobitná úprava.

Pre poskytnutie všetkých potrebných údajov súvisiacich s vyššie uvedenými skutočnosťami nás prosím neváhajte kontaktovať.

S úctou
Sempol spol. s r.o.
 

NOVINKY V EXKLUZIVNOM SORTIMENTE

HUMAC AGRO - prírodný zúrodňovač pôdy uhlíkového typu

ROKOHUMIN - univerzálne organicko-minerálne listové hnojivo (Povolenie do EKO poľnohospodárstva)

RWA BOR 150 - 11 % voderozpustný bór (150 g/l B)

ANTIFER - pachový ohradník (repelent) pre ochranu poľnohospodárskych plôch

ALGAVIT - listová výživa z morských rias

NOVOFERT - vodorozpustné NPK hnojivá s mikroživinami

MAIS MIX -regenerácia a silný rastový stimul

HUMAC AGRO pre vinohrady

ROKOHUMIN pre vinohrady

POLYVERSUM - BIO fungicíd proti fómovej a sklerotíniovej hnilobe repky a klasovým fuzariózám v pšenici a jačmeni (Prípravok je zapísaný v Zozname prípravkov schválených do EKO poľnohospodárstva)

EXKLUZÍVNE PRÍPRAVKY


Herbicídy
Epilog 75 WG
Epilog Gold
Glyfonova

Fungicídy
Rubric 125 SC
Riza
Valis M

Insekticídy
Rapid

Repelent
Antifer

Inokulanty
Hi Stick
Hi Coat Super


Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť